Denizci Bağları

/Denizci Bağları
Denizci Bağları2015-04-07T08:12:30+03:00
[title size=”1″ content_align=”left” style_type=”single” sep_color=”” class=”” id=””]Denizci Bağları[/title]

Yelkenli teknelerdeki birçok donanım halatlar vasıtasıyla kontrol edilmektedir ve bu halatlar denizci bağları dediğimiz bağlar kullanılarak yelkenlere ve diğer donanımlara bağlanmaktadır.

Bağları öğrenmeden önce halatın kısımlarını tanıyalım.

Çıma: Halatın uç kısmına çıma denir.
Beden: İki çımanın arasında kalan genellikle yükü taşıyan kısma beden denir.
Kroz: Bir halatın üzerinde kapatılmış bir halkadır. Kroz bedenin üstünden geçerse üstten kroz, altından geçerse alttan kroz olmuş olur.

BAĞLAR 

    Yelkenli teknelerdeki birçok donanım halatlar vasıtasıyla kontrol edilmektedir ve bu halatlar bir takım bağlar kullanılarak yelkenlere ve diğer donanımlara bağlanmaktadır.

Bağları öğrenmeden önce halatın kısımlarını tanıyalım.

Çıma: Halatın uç kısmına çıma denir.
Beden: İki çımanın arasında kalan genellikle yükü taşıyan kısma beden denir.
Kroz: Bir halatın üzerinde kapatılmış bir halkadır. Kroz bedenin üstünden geçerse üstten kroz, altından geçerse alttan kroz olmuş olur.
Halatın Kısımları

İZBARÇO BAĞI

İzbarçoİzbarçoİzbarçoİzbarçoİzbarço

1-Öncelikle üstten kroz oluşturulur.
2-Halatın çıması (ucu) krozun içinden düğüm oluşturacakmış gibi geçirilir. Bu kısım çok önemlidir çünkü genelde bütün yanlışlar bu kısımda yapılır. Şekilde gözüktüğü gibi çıma yalnızca krozun altından geçerek bir düğüm oluşturabilir. Eğer çımayı krozun üstünden geçirirsek düğüm oluşmaz açılır!
3-Çıma krozun içinden şekildeki ok yönünde geçirilir.
4-Çıma krozun üst kısmından bedenin altından dolaştırılır ve üstteki delikten içeri sokulur.
5-Çıma ve beden tutularak iki zıt yönlere doğru gerilir ve böylelikle bağ sağlamlaştırılır.

SEKİZ (KROPİ) BAĞI

               Sekiz  (Kropi)                      Sekiz  (Kropi)                          Sekiz  (Kropi)

1-Alttan kroz yapılır ve çıma bedenin üstünden geçirilir.
2-Çıma krozun içinden geçirilir ve sıkıştırılır.

KAZIK BAĞI

             Kazık Bağı    Kazık Bağı    Kazık Bağı    Kazık Bağı    Kazık Bağı

1-Halat sopanın etrafına dolandırılır ve bedenin üstünden geçirilir.
2-Bedenin üstünden dolandırılan çıma dönme yönü doğrultusunda tekrar sopanın etrafında dolandırılır.
3-Çıma krozun içinden geçirilir ve her iki ucundan gerilerek sıkıştırılır.

CAMADAN BAĞI

Camadan BağıCamadan BağıCamadan BağıCamadan BağıCamadan BağıCamadan Bağı

1-Sağ taraftaki yeşil halat sol taraftaki kırmızı halatın altından iki kez dolandırılır ve üst şekilde de gözüktüğü gibi çımalar yeşil altta kırmızı üstte olmak üzere buluşturulur.
2- Bu sefer yukarıdaki olayın tersi olarak sol taraftaki yeşil halat sağ taraftaki kırmızı halatın üzerinden dolandırılır ve her iki taraftan halatlar zıt yönlere çekilerek gerilir.

SANCAK BAĞI

Sancak Bağı    Sancak Bağı     Sancak Bağı

1- Kalınlığı fazla olan halat kasa olarak kullanılır ve diğeri kasanın içinden geçirilerek şekildeki gibi ok yönünde kasa olarak kullanılan halatın etrafından dolaştırılır.
2- Dolaştırılan halatın çıması kasa olarak kullanılan halatla kendi bedeni arasından geçirilerek sıkılır.