Rüzgarüstü ve Rüzgaraltı nedir?

Rüzgarüstü ve rüzgaraltı nedir? Deniz araçlarında rüzgarüstü ve rüzgaraltı kavramları vardır. Tekneyi omurga hattından ikiye böldüğümüz zaman rüzgarın geldiği taraf rüzgarüstü, rüzgarın gittiği taraf ise rüzgaraltı olarak adlandırılır. Aynı şekilde yelkenlerin rüzgârın geliş yönüne bakan tarafı rüzgâr üstü, diğer tarafı rüzgâr altı tarafıdır.

Gerek yelken trimi olsun gerekse denizde çatışmayı önleme tüzüğü, bu kavram sürekli kullanılır. Rüzgara karşı seyir yaparken özellikle orsa, dar apaz ve apaz seyirlerinde cenovada yer alan rüzgarüstü ve rüzgaraltı tüyler bizim için çok önemlidir. Çünkü yelkenlerin çalışıp çalışmadığını bu tüylerin hareketine göre anlarız. Diğer bir konu olun denizde çatışma kurallarında ise aynı kontrada olan iki yelkenli tekne arasında yol üstünlüğüne kimin rüzgaraltında olduğuna göre karar veririz.

Bunun dışında demirleme sahası ararken varsa eğer bir kara parçasının rüzgaraltı ve korunaklı yeri orası tercih edilir. Yelkenleri indirip kaldırırken aynı şekilde bir kara parçasının karıntısı olarak kullandığımız rüzgarltı tarafı, özellikle sert havalarda yelkenleri basıp indirme işlemini oldukça kolaylaştırır.

Yelken yarışlarında eğer aynı kontralarda başlangıç hattına giriyorsak, rakibimizin mümkün olduğunca rüzgaraltında kalmamaya çalışırız. Çünkü rakibin rüzgarltı tarafında kaldığınız zaman ondan gelen türbülanslı hava akımı bizim hem hızımızı hemde rüzgar açımızı olumsuz yönde etkileyecektir.

Tüm bunlara ilave olarak yanaşma kalkma manevralarında düzgün bir şekilde manevra yapabilmek için bu rüzgarüstü ve rüzgaraltı kavramı çok önemlidir.

rüzgarüstü nedir? / rüzgaraltı nedir?

rüzgarüstü nedir? / rüzgaraltı nedir?