[title size=”1″ content_align=”left” style_type=”single” sep_color=”” class=”” id=””]Denizde Çatışma[/title]

Denizde çatışma olabilecek çatışma durumlarına göre yazılmış bir takım kurallardan oluşur. Denizde çatışmayı önleme tüzüğüne göre herhangi bir mekanik güç kullanarak yol alan tekneler motorlu tekne, yelkenleriyle seyir yapan tekneler ise yelkenli tekne olarak tanımlanmaktadır. Yelkenleri açık ama motorla seyir yapan tekneler ise motorlu tekne kabul edilmektedir. Ayrıca yelkenli teknelerin sadece yelkenle giderken kendi aralarında özel bir takım yol hakları vardır.

Teknelerin üzerinde taşımaları zorunlu olan bir takım ışıklar  vardır. Biz bunlara seyir fenerleri deriz. Seyir fenerleri, geceleri teknenin rotası ve pozisyonu hakkında diğer teknelere fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır.,Sisli günlerde ses işaretleri kullanılır (düdük).

     Çatışmayı önleme kuralları:

 1. Çatışmayı önlemek için bütün imkânlar kullanılmalıdır.
 2. Çatışmayı önleme tüzüğünde de belirtildiği üzere tekneler karşılaştıkları zaman herhangi bir çatışma ortamı doğarsa tekneler yol hakkı kurallar dışında hareket etmeleri gerekse bile uygun manevra ile oluşabilecek çatışmayı önlemelilerdir.
 3. Motorlu gemiler, sadece yelkenlerini kullanarak yol alan teknelere yol vermelidir.
 4. Karşılıklı gelen iki gemi birbirlerinin iskelesinden geçerler.
 5. Motorla yola alan bir tekne diğer bir teknenin sancak bordasını görüyor ise yol hakkı onundur. Eğer iskele bordasını görüyor ise yol hakkı iskele bordasını gördüğü teknenindir.
 6. Arkadan gelen yani yetişen tekneler önündeki geminin rotasından çıkmalıdır.
 7. Manevradan aciz gemilere yol verilmelidir.
 8. İki tekneden biri diğerinin rotasından çıkmak zorunda ise diğeri kendi rotasını ve hızını koruyacaktır. Yol vermekle yükümlü olan tekne mümkün olan en kısa zamanda çok açık bir manevrayla bunu diğer tekneye göstermelidir.
 9. Kuralların istisnalarının olduğu unutulmamalıdır. Örneğin yelkenli veya motorlu boyu 20 metrenin altındaki her tekne dar kanallarda, boğazlarda diğer tanker gibi büyük gemilere yol vermelidir.

     Ses işaretleri: 

 1. Bir kısa düdük rotamı sancağa değiştiriyorum.
 2. İki kısa düdük rotamı iskeleye değiştiriyorum.
 3. Üç kısa düdük tornistan yapıyorum anlamındadır. (geri geri gitme)
 4. Dört ya da beş kısa düdük rotamdan çekil anlamındadır.
 5. Beş kısa düdük diğer tekneye ne yaptığın anlaşılmıyor demektir.

     Yelkenli teknelerde yol hakkı: Bu kurallar sadece yelken seyri esnasında geçerli olan kurallardır.

Rüzgârı sancaktan alan tekne her zaman yol hakkına sahiptir. Eğer her iki teknede rüzgârı sancaktan alıyorsa yol hakkı rüzgâr altı olan teknenindir.

denizde çatışma

denizde çatışma