Tramola ve Kavança Nedir?

Yelkenli teknelerde tramola ve kavança adını verdiğimiz manevralar vardır. Tramola ve Kavança manevrasının iyice anlaşılabilmesi için kontra, rüzgarüstü ve rüzgaraltı kavramlarının anlaşılması gerekir. Tramola ve kavança manevraları mekanik olarak birbirlerine benzeselerde rüzgara göre dönüş yönlerinden dolayı birbirlerinden ayrılırlar. Tramola ve kavançanın daha iyi anlaşılması için öncelikle yelkenli teknelerde kontra, rüzgarüstü ve rüzgarltı kavramından bahsedeceğiz.

Yelkenli teknelerde kontra nedir?

Yelkenli tekneler yelken seyri esnasında rüzgârı ya sancak ya da iskele taraflarından alırlar. Rüzgârın sancaktan alınarak yapıldığı seyirler sancak kontra, iskeleden alınarak yapıldığı seyirler iskele kontra ismi alır.

Rüzgarüstü ve Rüzgaraltı kavramı nedir?

Tekneyi hayali olarak omurga hattından ikiye böldüğümüz zaman için rüzgarın geldiği taraf rüzgarüstü, rüzgarın gittiği taraf ise rüzgaraltıdır. Aynı şekilde yelkenlerin rüzgârın geliş yönüne bakan tarafı rüzgâr üstü, diğer tarafı rüzgâr altı tarafıdır.

rüzgarüstü nedir? / rüzgaraltı nedir?

rüzgarüstü nedir? / rüzgaraltı nedir?

Tramola Nedir?

Tramola, rüzgârı pruvamızda tutarak ya da rüzgâr üstüne dönerek yapılan kontra değişikliğidir. Örneğin şeklimizdeki yelkenli ilk önce rüzgârı sancak tarafından alarak sancak kontra gitmektedir. Daha sonra manevra işlemine başlamış ve rüzgâr üstüne (rüzgarın geldiği tarafa) dönmeye başlamıştır. Rüzgârı iskelesinden almaya başladığında ve orsa açısını tutturduğunda tramola işlemini tamamlamış olmaktadır. Tramola atmak istisnaları hariç orsa seyrinde mantıklı olan bir manevradır. Bir teknenin orsa seyir açısı ortalama 45 derece olduğu için, tramola atan bir tekne yaklaşık 90 derecelik bir dönüş yapmış olur.

tramola nedir?

tramola nedir?

Kavança Nedir?

Rüzgâr altına dönerek yapılan kontra değişikliğidir. Şekildeki yelkenli rüzgârı ilk önce sancak tarafından alarak sancak kontra seyir yapmaktadır. Tekne rüzgâr altına dönerek kontra değiştirmiş ve iskele kontra olmuştur. Bu manevraya Kavança denir.

kavança nedir?

kavança nedir?

Kavança geometrisi aynı tramola gibidir. Mesela biz 150˚lik (geniş apaz seyri, gerçek rüzgârda) bir seyir yapalım. Eğer Kavança atıp tekrar aynı açıyla seyir yapmak istiyorsak 60˚lik bir manevra yapmalıyız.