Denizde tehlikelere karşı bizleri yönlendiren kardinal – yönleç olarak adlandırılan fenerler vardır. Kardinal daha yaygın bir kullanım olmasına karşın çok daha anlaşılır ve Türkçe olmasından dolayı Yönleç terimini kullanmayı daha uygun buluyoruz. Yönleçler deniz üzerinde şamandıra olarak olabildiği gibi, bir kaya parçası gibi kara parçasının üzerinde de olabilirler.

Denizde bulunan tehlikelerin (sığlık, batık vb…) seyre elverişli yönü bu işaretler vasıtasıyla sağlanır. Bu işaretler bölgedeki en derin suyun olduğu yere konurlar. Ayrıca kanal içinde kavşak, ayrılma sığlık sonu durumlarına dikkat çekmek içinde kullanılır. Yönlecin ismi ne ise orasından geçmek güvenli geçiştir. Örnek olarak, ismi batı yönleci olan bir fener gördüğümüz zaman batıdan geçmek gibi (doğusu tehlikeli). Burada neye göre batısından geçmek gibi bir soru aklınıza gelebilir. Cevap manyetik kuzeye göre olacak.

Kardinal-Yönleç ışık düzeni oldukça basit bir sistem üzerine kurulmuştur. Yönleçleri bir saat kadranı üzerine koyduğumuz zaman saat 3 doğu, 6 güney, 9 batı ve 12 kuzeye denk gelir. Geceleyin doğu 3 kez, güney 6 kısa bir uzun (toplam 7 kere), batı 9 ve kuzey 12 kere / sürekli çakmaktadır. Aşağıdaki şekilde yönlecin deniz üzerinde nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Deniz haritalarında ise yönleci tepesinde yer alan oklar vasıtası ile tanıyabiliriz.

Bunun dışında her gördüğümüz yönleç herkes için tehlike anlamına gelmez. O yönlecin bizler için tehlikeli olup olmadığına ancak bulunduğumuz bölgenin seyir haritasına bakarak karar verebiliriz. Buna en iyi örneklerden birisi Ahırkapı sığılık şamandırası yada Fenerbahçe sığlık şamandırası olarak bilinen Digavsing’dir. Ahırkapı sığlık şamandırası güney, fenerbahçe ise batı yönlecidir. Dolayısı ile bize birisi güneyimden geç diğeri ise batımdan geç uyarısını verir. Ancak herhangi bir yelkenli tekne yada motoryat bu yönleçlerin istediği tarafından geçebilir çünkü etrafındaki sığlıklar ortalama 10-15 metredir. Dolayısı ile tehlike oluşturmaz ama büyük bir gemi için tehlikedir. Bundan dolayı bu ve benzeri durumlarda bilmediğimiz sularda seyir yapmadan önce o bölgenin portolunu (ayrıntılı deniz haritası) dikkatli bir şekilde incelenmelidir.

Kardinal - Yönleç

Kardinal – Yönleç